Google Drive – Dịch Vụ Lưu Trữ Đám Mây Trực Tuyến

Google Drive – Đây là phần mềm thuộc sở hữu của Google có chức năng là lưu trữ và đồng bộ hóa tập tin. Với phần mềm này, bạn có thể lưu trữ các tập tin trên đám mây, cho phép chia sẻ tập tin và chỉnh sửa các loại tài liệu, bảng tính, bài thuyết trình với người khác.

Ảnh demo:

Link tải code: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *