Dropbox tiện ích lưu trữ đám mây

Dropbox là tiện ích lưu trữ đám mây cực kì nổi tiếng và dễ dàng sử dụng. Khi người dùng đăng kí sẽ được ngay lập tức 2GB miễn phí đủ để lưu những tài liệu quan trọng hoặc cần chia sẻ.

Ảnh demo:

Link: https://www.dropbox.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *